Kvarteret Korpen, klassisk Malmömiljö med anor. Skådeplatsen för Bo Widerbergs kritikerrosade film ”Kvarteret Korpen”. Gamla Malmös arbetarkvarter som genomgått en stor förändring de senaste åren. Här möts dåtid, samtid och framtid.