Karyd Fastigheter AB

Kontakta oss gärna om du har några frågor.
Besök oss efter överenskommelse!

Adress: Fridhemsvägen 2, 217 74 Malmö
Tel: 040-24 05 60
Email: info@karydfastigheter.se

Fastighetsskötare

Vi samarbetar med Städexperten.

Tel: 040-12 95 95
Email: info@stadexperten.se