Hyresgästinformation

Kontaktuppgifter till fastighetsskötare och jour finner du på anslagstavlan i trapphuset.

 

Uppsägning av lägenhet

Vill du säga upp din lägenhet skall detta ske skriftligen. Uppsägningstiden är 3 hela kalendermånader. Du kan antingen välja att skriva under din uppsägning på ditt hyreskontrakt eller skriva ett vanligt brev. Det viktiga är att din uppsägning sker skriftligen. Då vi erhåller din uppsägning bekräftar vi den till dig skriftligen. All information som rör din avflyttning finns i detta brev. Vi anvisar nya sökanden till lägenheten ur vår bostadskö. Vi ber dig observera att du är skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för visning. I anslutning till kontraktets upphörande sker en avflyttningsbesiktning av lägenheten. Vi ber dig boka denna i god tid innan din avflyttning. Du finner vår adress under fliken ”Kontakt”.

 

Andrahandsuthyrning

Vi kan lämna tillstånd till andrahandsupplåtelse om förstahandshyresgästen exempelvis på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort inte kan nyttja lägenheten. En förutsättning är dessutom att andrahandshyresgästen är en skötsam person. Andrahandsuthyrning föreligger när hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand om man inte har hyresvärdens samtycke. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Den som utan lov upplåter sin hyreslägenhet riskerar att förlora den. Om du tar ut en oskäligt hög hyra kan andrahandshyresgästen begära återbetalning i hyresnämnden. Den hyresgäst som hyr i andra hand har inget hyresförhållande till fastighetsägaren utan enbart till dig som innehavare av förstahandskontraktet. Vi lämnar inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången. Vid speciella förhållanden, t.ex. vid en längre utlandstjänstgöring, kan dock tillståndet förlängas ännu ett år. Förstahandshyresgästen ansvarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan således bli uppsagd om andrahandshyresgästen t.ex. stör grannarna. Ett skriftligt andrahandshyresavtal skall upprättas för att kunna visa vad man har kommit överens om för hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra hyresvillkor. Om förstahandshyresgästen skriver avtal med andrahandshyresgästen innan hyresvärden har tillåtit andrahandsuthyrningen, skall anges att avtalet bara gäller om förstahandshyresgästen får tillstånd att hyra ut. Även om andrahandshyresgästen har bott en längre tid i lägenheten har han eller hon inte rätt att ta över förstahandskontraktet. Ansökan om andrahandsupplåtelse skall ske skriftligen. Se våra kontaktuppgifter.

 

Byte av lägenhet

En förutsättning för att du ska få byta din lägenhet är att det finns beaktansvärda skäl. Om bytet godtas kontrolleras den tilltänkte hyresgästen hos tidigare hyresvärd och kreditupplysning tas. Om det finns beaktansvärda skäl och inga andra hinder finns godkänns bytet. Vi kan neka dig bytet om misstanke finns att det finns svarta pengar involverade. Fallet kan då avgöras i hyresnämnden. Ansökan om lägenhetsbyte skall ske skriftligen. Se våra kontaktuppgifter.

 

Rekommendation av ny hyresgäst

I första hand anvisas alltid ny hyresgäst ur vår bostadskö. Då du sagt upp din lägenhet är du dock välkommen att rekommendera ny hyresgäst.