Fridhemsvägen 2

Fridhemsborg, Malmö

Med sitt magnifika uttryck och fina läge väcker Fridhemsborg de förbipasserandes uppmärksamhet. Den vackra byggnaden för tankarna till antiken med sin imponerande fasad prydd av kolonner och flertalet reliefer. Ribersborgsstrandens smycke. Byggnaden uppfördes år 1916 av Max och Margarethe Engeström. Fastigheten vilar i den parkliknande trädgården omgärdad av högvuxna träd och vackra rhododendronbuskar.  I kombination med den storslagna utsikten inbjuder platsen till sköna promenader.

Fridhemsvägen 2, Malmö

Samtida förändringar

Fridhemsborg stannade i familjen Engeströms ägo fram till år 1955 då fastigheten såldes till skeppsredaren och bokförläggaren Einar Hansen. År 1992 lät Einar Hansen uppföra en tillbyggnad i modernistisk stil, som i sitt stilbrott tillför en spännande kontrast till det klassicistiska uttrycket. Den nyare delen användes bland annat för konsertverksamhet och Malmö musikhögskola nyttjade flitigt lokalerna som konservatorium.

Historiskt bevarande

År 2007 förvärvades Fridhemsborg av det bolag som idag heter Fridhemsborg AB. Ett omfattande renoveringsarbete inleddes hösten samma år. Ett arbete som genomfördes med största respekt för byggnadens historia, i syfte att återställa dess ursprungliga glans. Sommaren 2008 stod Fridhemsborg åter i sin forna prakt.

Dagens Fridhemsborg

Fridhemsborg ägs av Fridhemsborg AB och förvaltas av Karyd Fastigheter AB. Idag inhyser den imponerande fastigheten enbart kontorslokaler.